Wednesday, 5 January 2011

1 av 365 krokig

143. Krokig

2011_krokig
Några av de krokiga träden i allén längs Andrássy i Budapest.

365foton2011

1 comment:

Mia said...

Det ser nästan ut som en dam som böjer sig ner...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...