Tuesday, 29 March 2011

Vem kan tyda detta?

Jag har försökt tyda utan att lyckas. Texten står på insidan av en Bibel.

diverse_20110327_bibel3a

1 comment:

Birgitta - foto CHIP said...

Jag fick hjälp.
Bandet kostar 1 riksdaler och 8 shilling.
Betalt till Segerholm (som var en bokbidare i Växjö)
......

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...