Thursday, 22 September 2011

Ljuset

FOTO dagbok 

Ljuspunkter och ljusmätning – inte helt lätt alls. Jag hade ljuspmätningspunkten central här och i första bilden bara knäppte jag och bildens ljus regelerades efter en mörk vägg för där hamnade punkten. I andra bilden riktade jag punkten mot himlen bara för att se skillnaden och skillnad blev det!

la_20110922_light

Jag står på samma ställe.

la_20110922_dark

Jag gillar sista bilden bäst men det kan ju vara olika. Vilken bild gillar du bäst?
Ingen som helst bearbetning är gjord här.

Vore kul att få synpunkter och tips!!!!

Ljuset och ljusmätning är något jag måste jobba mycket mera med. Jag föredrar mörkare bilder framför ljusare … har jag förstått …


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...