Saturday, 15 October 2011

Seed heads

Fröställningar kan se så olika ut – här är några …

blom_20111014_fro1

Once a white flower
came and went with the summer
now so many seeds
.

blom_20111014_fro2

blom_20111014_fro3blom_20111014_fro4

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...