Thursday, 5 January 2012

7 av 366

286. Stege …

366_007_20120102_stege

… kan behövas för att ta sig högre upp … här vid demonstrationen i Budapest 2 jan.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...