Monday, 20 February 2012

56 av 366

134. Knopp …

2012_056_0217_knopp

… både knoppen och jag väntar på när det är dags att slå ut ….

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...