Friday, 2 March 2012

66 av 366

340. Vetenskapsman …

2012_066_0107_vetenskapsman

Gábor Szarvas språkforskare och ungersk vetenskapsman. Här utanför Vetenskapsakademin i Budapest.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...