Friday, 9 March 2012

72 av 366

17. Bisyssla …

2012_072_0305_bisyssla

… bi betyder 2 … detta är en syssla för 2 – alltså bisyssla!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...