Monday, 12 March 2012

77 av 366

310. Tidlös …

2012_077_0226_tidlos

… är stunden när man blundar vid havet och bara lyssnar till vågornas evighetsrörelse …

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...