Tuesday, 20 March 2012

81 av 366

300. Sågat …

2012_081_0213_sagat

… av hela raden här har de gjort. Även den vackra Häggen längst bort rök. Björken som syns är samma som på min bakgrundsbild.

1 comment:

Wolfgang said...

Wonderful image composition! I especially like your use of light and colours and the mood created by. -Wolfgang

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...