Friday, 30 March 2012

88 av 366

28. Bro …

2012_088_0325_bro

… över Donau – en av många i Budapest. Närmast Elisabetbron och i fjärran Frihetsbron.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...