Friday, 30 March 2012

93 av 366

31. Cylinder …

2012_93_0330_cylinder

… ja i alla fall cylinderformade är dessa borrkärnor tagna ur den tjocka slottsmuren på Buda castle.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...