Sunday, 6 May 2012

133 av 366

16. Betraktare …

2012_133_0505_betraktare

… det gäller ju att få rätt glass!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...