Wednesday, 6 June 2012

157 av 366

328. Underhållning …

2012_157_0604_underhallning

… med romantiskt violinspel till middagen ….

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...