Tuesday, 30 November 2010

Aj aj aj

Bäst att passa sig för att gå på trottoaren under detta huset. Det ligger nära AF-borgen i Lund. Akademiska föreningen.

lund_hus_20101130_nO_istappar1a

Här är huset och jag tar av till höger ner mot Lundagård.

När jag vänder ner på Sandgatan ser jag istapparna.

Undrar om de kanske behöver bättra på isoleringen i huset?


--- +++ +-+

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...