Thursday, 5 January 2012

6 av 366

351. Vägg …

366_006_20120104_vagg

… i kontrast till andra väggar på världsarvsgatan Àndràssy

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...