Monday, 2 April 2012

105 av 366

107. Husbyte ….

2012_105_0328_husbyte

… blir det snart här eftersom det är ett hus utanför och det byts snart mot ett innanför … när det är färdigrestaurerat …

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...