Wednesday, 4 April 2012

112 av 366

318. Trafik …

2012_112_0403_trafik

… är det dygnet runt på denna gatan framför den stora synagogan i Budaest.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...